Montering och underhåll

Frågor och svar 

Har du frågor om Smartwall? Här får du svar!

Här följer alla steg ur vår monteringsanvisning. Läs hela anvisningen innan du börjar montera.

Monteringsanvisningen kan också laddas ner som Pdf-fil.

Förberedelser

Om fackman anlitas skall även denna läsa hela monteringsanvisningen innan montering påbörjas. NQD tar inget ansvar för uppenbara fel eller förluster som kan konstaterats före montage. Förvara Smartwall-lamellerna i förpackningen fram till det är dags att montera upp på väggen. Lägg den oöppnade förpackningen i samma rum som där du tänker montera Smartwall i minst 36 timmar för acklimatisering. På långsidan skall Smartwall monteras med 0,5 mm mellanrum eftersom trä sväller och krymper under årets månader. Kortsidorna kan monteras direkt mot varandra.

Smartwall är konstruerad för att permanent vidhäfta på primade eller målade ytor. Ytan skall vara torr, ren, sprickfri, fri från ojämnheter, samt grund- eller färdigmålad. Ytan skall vara plan, avvikelser över 4 mm per lamellängd (1200 mm) måste åtgärdas före uppsättning. Särskild hänsyn skall tas till miljöer med hög luftfuktighet och ej lodräta väggytor. Överstiger luftfuktigheten 55% rekommenderas avfuktare. För ej lodräta väggytor skall  Smartwall stiftas.

 • Acklimatisera Smartwall-lamellerna.
 • Förbered väggytan genom att avlägsna defekter såsom lösa tapet- eller färgområden.
 • Ta bort spikar eller andra utskjutande föremål från ytan.
 • Rengör ytan genom att ta bort eventuellt lös smuts eller damm.
 • Ta bort eventuella lister för att återinstallera efter Smartwall installerats.
 • Om ytan nyligen har blivit målad eller primad, säkerställ att den är helt torr innan installation.

 Smartwall för inomhusinstallation

Smartwall är endast lämpad för inomhusinstallation i normalt klimatiserade förhållanden.
Smartwall är enbart anpassad att sättas i rum som har en jämn temperatur och luftfuktighet året runt.

 • Vi rekommenderar att du grund-eller färdigmålar väggen du skall förnya i en matchande färgnyans, se färgkoder på vår hemsida; https://www.mysmartwall.com/Montering-och-underhaall.
 • Temperaturen i rummet rekommenderas att vara 18-22°C och fuktigheten 35%-55% RF för bästa resultat.
 • Väggytan där Smartwall ska monteras måste var helt torr. Om ytfuktigheten överstiger 9% eller om rumstemperaturen understiger 15°, avråder vi installation.
 • Före Smartwall monteras måste färgen på den nymålade väggen vara helt genomhärdad. vilket tar 3-4 veckor. Följ färgtillverkarens rekommendationer.

 Arbeta med Smartwall

Smartwall består av lameller av massivt trä försedda med tre självhäftande tejpremsor som har kraftig vidhäftningsförmåga. Varje enskild lamell är handbearbetad och ömtålig mot slag och stötar och får inte brytas. Smartwall har två sågade spår på baksidan som ökar flexibiliteten mot eventuella ojämnheter.

Smartwall är framställd och tillverkad med träets naturliga struktur. Smartwall innehåller därför en variation av naturliga sprickor, kvisthål, färg- och ytvariationer som varierar från produkt och paket. 

 • Ca 40% av lamellerna har öppna kvisthål.
 • Ca 90% av lamellerna har kvistar utan hål.
 • Ca 10% av lamellerna har naturliga sprickor.

Det går därför bra att såga bort oönskat område på lamellen om förekomsten av sprickor och kvistar inte är passande, se figur till  höger.

Smartwall är färdig att installeras direkt ur förpackningen. I varje förpackning förekommer s.k. delade Smartwall-lameller som används för att få ett naturligt mönster med utspridda skarvar.

Använd vanliga träbearbetningsverktyg vid installation av Smartwall. Såga alltid lamellen innan tejpens skyddsfilm avlägsnas, så att inte vidhäftningsförmågan försämras.

Om väggytans kulör avviker från lamellernas färgton rekommenderar vi att man målar väggytan i en anpassad kulör före uppsättningen av Smartwall. Se NCS-tabell nedan.

NCS-tabell 

Stockholm: S1500-N,    S4000-N,    S1000-N

Milano: S1500-N,    S7500-N

London: S8500-N,    S9000-N

Vienna: S8500-N,    S9000-N

Venice: S4502-Y,    S4010-N

Prague: S5020-Y30R,    S7020-Y30R,    S3030-Y20R

Berlin: S8502-Y,    S8502-G

Marseille: S7005-Y50R,    S8502-G

Copenhagen: S0500-N,    S2020-Y30R